Adı Soyadı     :  Gürkan Kılıç

 

Eğitim Durumu

İlköğrenim: Mithatpaşa İlkokulu (1979-1984) (İstanbul) 

Ortaöğrenim:  İstanbul Erkek Lisesi  (1984-1991) (Dönem 4.sü)

Üniversite:  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ( İng.) (1991-1997) (Dönem 5.si)

                    Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2010-2012)     

Ana Dal Uzmanlığı :  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD  (1998-2002) (Nisan 1998 Tıpta Uzmanlık Sınavı 3.sü)

Çocuk Alerjisi Yan Dal Uzmanlığı:  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları BD  (2004-2007)

Avrıpa Pediatrik Alerji Uzmanlığı Akreditasyon Diploması: Pediatric Allergology and the Section on Pediatrics, EAACI, 2019

Çocuk Göğüs Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı:  T.C. Sağlık Bakanlığı 2011

Çocuk İmmünolojisi Yan Dal Uzmanlığı:  T.C. Sağlık Bakanlığı 2012

Askerlik: Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD (Ankara, 2008-2009)

Yan Dal Uzmanlığı Mecburi Hizmeti: Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Eylül 2009-Mayıs 2011)

İs Yeri Hekimliği Sertifikası: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012

Yabancı Dil   : İngilizce (iyi), Almanca (iyi)

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.      Hafif ve orta şiddetli atopik dermatitin bebeklerde (3-<12 aylık) tedavisinde Elidel (pimekrolimus ASM981) %1’lik kremin kısa ve uzun dönem güvenliliğini gösteren, 5 yıllık, çok merkezli, açık, paralel-grup, randomize çalışma (CASM981C2306) (Yardımcı yürütücü)

 İdari Görevler :

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. V.dönem sorumlusu (2006-2007)

İstanbul Tıp Fakültesi Bilgi İşlem Merkezi (2007)

Çocuk Solunum Dergisi Yayın Sekreterliği (2005-2006)

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Denetim Kurulu Yedek Üyeliği (2012-2014)

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği (2019-halen)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Tabipler Birliği

EAACI (European Academy of Allergology and Clinical Immunology)

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği

Ödüller :

1.       İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1999-2000 Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı’nda “Hematolojide destek tedavisi” konulu konuşma üçüncü en başarılı konuşma seçilmiştir.

Yurt içi katıldığı kurslar

2001  Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık Eğitim Kursu (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi ), Istanbul

2004 NLP (Neuro Linguistic Programming) Kursu, Doruk Performans Enstitüsü, İstanbul

2005    Pediatrik Radyoloji Uygulamalı Tanı Kursu, 27. Pediatri Günleri ve 6.Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul   

2005 Bilimsel Araştırmalarda Temel İstatistik Kursu, XIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, İzmir

2005 Astım Tanısında Kullanılan Yöntemler Kursu, XIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, İzmir

2006    Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu, (ÇİLYAD-T.C:Sağlık Bakanlığı sertifikası), İstanbul

2006    Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimci Kursu, (ÇİLYAD-T.C:Sağlık Bakanlığı sertifikası), İstanbul

2008 KİMERA (Klinik Araştırma Yöntemlerinde Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar), “Orta Düzey İstatistiksel Analiz” eğitim toplantısı, Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği, Ankara

2009 Neonatal Resusitasyon Kursu (NRP), Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Ankara

2010  Primer İmmun Yetmezlikler Kursu, Türkiye Allerji ve İmmunoloji Derneği, Antalya

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Aydın BK, Baş F, Kılıç G, Süleyman A, Bundak R, Saka N, Ozkaya E, Güler N, Darendeliler F."Netherton syndrome associated with growth hormon defieciency"

Pediatr Dermatol., 31(1), 90-4, (2014)

2. Süleyman A, Gökçay G, Badur S, Aykın S, Kılıç G, Tamay Z, Unüvar E, Güler N.

Evaluation of serological status of children following hepatitis B vaccination during infancy”

Mikrobiyol Bul. Jan;46(1):47-56, Turkish, (2012).

3. Kilic G, Guler N, Suleyman A, Tamay Z. “Chronic urticaria and autoimmunity in children”, Pediatric Allergy and Immunology, 21 (5), 837-842 (2010).

4. Hergüner S, Kılıç G, Karakoç S, Tamay Z, Tüzün U, Güler N. “Levels of Depression, Anxiety, and Behavioral Problems and Frequency of Psychiatric Disorders in Children with Chronic Idiopathic Urticaria”. Br J Dermatol. 164 (6), 1342-7 (2010)

5. Unuvar E, Tamay Z, Yıldız I, Toprak S, Kilic A, Aydın S, Kilic G, Guler N, Oguz F, Sidal M., “Effectiveness of erdosteine, a second generation mucolytic agent, in children with acute rhinosinusitis: a randomized, placebo controlled, double-blinded clinical study”, Acta Paediatr, 99 (4), 585-9 (2010)

6. Kilic G, “Treatment of allergic rhinitis in children”, Current Medicinal Chemistry – Antiinflamatory & Anti-Allergy Agents, 7(1), 38-44 (2008)

7. Tamay Z, Güler N., Kılıç G., Gün F., Çelik A., Yekeler E. “A congenital proximal tracheo-esophageal fistula 14 years after surgical repair of esophageal atresia with distal tracheo-esophageal fistula”, Turk. J. Pediatr., 50(3), 299-301 (2008)

8. Tamay Z, Akcay A., Ones U., Guler N., Kilic G. ve Zencir M., “Prevalence and risk factors for allergic rhinitis in primary school children”, Int. J. Otorhinolaryngol.,  71, 463-71 (2007).

9. Z. Tamay, Akçay A., Kılıç G., Peykerli G., Devecioğlu E, Ones U ve Güler N., “Corrosive poisoning mimicking cicatricial pemphigoid: Munchausen by proxy, Child: Care, Health & Development,33, 496-499 (2007)

10. Kilic G., Guler N., Ones U., Z. Tamay ve Guzel P., “Netherton syndrome: report of identical twins presenting with severe atopic dermatitis”, Eur. J. Pediatr., 9, 594-597 (2006).

11. Tamay Z, Akcay A., Kilic G., Suleyman A., Ones U. ve Guler N., “Are physicians aware of obstructive sleep apnea in children?”, Sleep Medicine,7, 580-584 (2006).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Sevgican Ufuk, Kilic G. “Rate of atopy in children with chronic cough” EAACI 2010

2. Abalı S., Somer A., Bas N., Yekeler E., Kilic G., Koksalan OK., Salman N. “Poncet Disease: Reactive arthritis due to tuberculosis.” 26th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases- ESPID, p.126 (2008)

3. Tamay Z, A. Akcay, N. Guler, A. Süleyman, G. Kilic, U. Ones.  “Does childhood asthma affect the quality of life of caregivers?” 62th Annual Meeting of American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, (2007)

4.    A Somer., I Yalcin ., N Salman ., S Poyrazoglu ., H Kayserili ., G Kılıç ., M Apak . “An X-linked hyperimmunglobulin M syndrome: a case report” Fifth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries, p.95 (1999)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Kılıç G., Tamay Z, Yıldız İ., Akçay A., Bakır B., Güler N., “Pulmoner sekestrasyon olgusu ve radyolojik tanı yöntemlerinin karşılaştırılması”, Çocuk Solunum Dergisi, 1, 32-36, (2006)

2. Kılıç G. “Astım patogenezi”, Güncel Çocuk Sağlığı Dergisi, 1(2), 38-46, (2007)

3. Kılıç G, Tamay Z, Güler N. “Dört yaşında hışıltı nedeni ile başvuran vaka sunumu”, Çocuk Dergisi, 8(1),60-64, (2008)

4. Kılıç G, Tamay Z, Güler N. “Alerjinin bilinmez problemine tanısal yaklaşım: Kronik ürtiker ve anjioödem”, Çocuk Dergisi, 9(2),68-75, (2009)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Kılıç G., Güler N., Öneş Ü., Tamay Z., Güzel E.P:, “Atopik dermatit ile karışan nadir bir genetik bozukluk: Netherton Sendromu”, XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, İzmir, Program ve Özet Kitabı,  s54 (P122), 2005.

2. Tamay Z., Kılıç G., Akçay A., Öneş Ü., Güler N., Güzel E.P., Özarmağan G, Küçükoğlu R., “Çoğul ilaç ve besin alerjisinin eşlik ettiği bir sikatrisyel pemfigoid vaka sunusu”, XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, İzmir, Program ve Özet Kitabı, s52 (P-113), 2005.

3. Kılıç G., Tamay Z., Akcay A., Güler N., “Astım ile karışabilen nadir bir konjenital anomali: Vasküler Ring”, 28.Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, s.270 (P-46), 2006.

4. Akçay A., Tamay Z., Kılıç G., Devecioğlu E., Peykerli G., Öneş Ü., Güler N., “Munchausen by Proxy sendromu: İki kardeşin evde temizlik ürünüyle zehirlenmesi”, 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi , Bursa, Kongre Özet Kitabı, P-39, 2006.

5. Süleyman A., Yıldız İ., Kılıç A., Tamay Z., Kılıç G., Ünüvar E. “ Çocuklarda nadir görülen bir konjenital akciğer anomalisi: Kistik adenomatoid malformasyon”, IV Çocuk solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, s 109 (P-21), 2006.

6. Tamay Z., Akçay A., Kılıç G., Süleyman A., Öneş Ü., Güler N., “Doktorlar obstrüktif uyku apne sendromunu ne kadar tanıyor?, ”, IV Çocuk solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, s 110 (P-22), 2006.

7. Tamay Z., Guler N., Kılıç G., Suleyman A., Akcay A., Ones U., “Çocukluk çağı astımı annelerin yaşam kalitesini etkiliyor mu?”, XIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Program ve Özet Kitabı, s 30 (P-101), 2006.

8. Kılıç G, Güler N, Tamay Z.Kronik ürtikerli çocukların değerlendirilmesi”, XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Program ve Özet Kitabı, 2007

9. Kılıç G., Tamay Z., Güler N. “Anemi ile başvuran bir idiyopatik pulmoner hemosideroz olgusu”. V. Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Adana, 2008.

10. Sevgican U, Kılıç G, Yavuz ST, Şener O. “GATA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran astım ve alerjik rinitli hastalarımızın özellikleri”. XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Kıbrıs, Program ve Özet Kitabı p 036, 2008.

11. Ayşe Süleyman, Zeynep Tamay, Gürkan Kılıç, Gülbin Gökçay, Selim Badur, Emin Ünüvar, Nermin Güler. “Sütçocukluğu döneminde üç doz hepatit B aşısı yapılmış 1-5 yaş arası bağışıklık yetersizliği olmayan çocuklarda hepatit B aşısına karşı oluşan immunolojik hafızanın değerlendirilmesi” 31.Pediatri Günleri, Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2009.

12. Sevgican U, Kılıç G, Şener O. “Kronik öksürük ile başvuran çocuklarda atopi sıklığı.” XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Program ve Özet Kitabı, 2009.

13. Kılıç G, Sevgican U. “Tekrarlayan anjioödem nedeni ile ürtiker tedavisi alan iki olgu.” XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Program ve Özet Kitabı, 2009.

14. Kılıç G. “Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Dört Aylık Süreçte Kronik Ürtiker Tecrübesi”,6. Uludağ Pediatri Kış Kongresi , Bursa, Kongre Özet Kitabı, P-96, 2010.

15. Kılıç G., Sevgican U. “Erişkinleri Daha Sık Sorunu Olan Kronik Otoimmun Ürtikerli İki Olgu Sunumu”,6. Uludağ Pediatri Kış Kongresi , Bursa, Kongre Özet Kitabı, P-94, 2010.

16. Kılıç G., Genç DB,  Eskicioğlu S. “Süt Çocukluğunda Nadir Bir Hışıltı Nedeni: Konjenital Kistik Adenomaoid Malformasyon”,6. Uludağ Pediatri Kış Kongresi , Bursa, Kongre Özet Kitabı, P-96, 2010.

17. Kazancı E., Demircioğlu F., Kılıç G. “Konjenital afibrinojenemili bir yenidoğan olgusu”, 8.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Kongre Özet Kitabı, P-128, 2011

18. Kazancı E., Demircioğlu F., Suer M., Kılıç G. “Hipereozinofili ile seyreden hepatik toksokariazis”, 8.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Kongre Özet Kitabı, P-128, 2011

19. Ünal E, Özdemir A, Yıldırım H, Kılıç G. Astımlı çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 12. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Kongresi, Kuşadası, Sözlü Bildiri, 2017.

 

Diğer yayınlar :

Ulusal Kitap Bölümü

1.      Güler N., Kılıç G. “Alt solunum yolu hastalıkları”. Pediatri 4.baskı, ed. O. Neyzi, T. Ertuğrul, Cilt II, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul (2009).

2.      Kılıç G. “Solunum Hastalıkları”. Pediatri Konu Kitabı, ed. Ahmet Aydın, Tumer Danışmanlık Yayıncılık, İstanbul (2009)

3.      Kılıç G. “İmmunolojik Hastalıklar”. Pediatri Konu Kitabı, ed. Ahmet Aydın, Tumer Danışmanlık Yayıncılık, İstanbul (2009)

4.      Kılıç G. “Alerjik Hastalıklar”. Pediatri Konu Kitabı, ed. Ahmet Aydın, Tumer Danışmanlık Yayıncılık, İstanbul (2009)

 

Kitap Çevirileri:

1.      Kılıç G. “İmmün yetersizliklerin enfeksiyon nedenli  pulmoner komplikasyonları, Bölüm 9”, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Ed: H.B. Panitch, Çeviri ed: N. Güler, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 140-150, 2007.

2.      Kılıç G. “Pnömoni ve bakteriyel enfeksiyonlar, Bölüm 10”, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Ed: H.B. Panitch, Çeviri ed: N. Güler, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 151-171, 2007.

3.      Kılıç G. “Tüberküloz, Bölüm 11”, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Ed: H.B. Panitch, Çeviri ed: N. Güler, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 172-180, 2007.

 

Ulusal kongre konuşmaları:

1.      Kılıç G. “Birlikte tartışalım: Burun tıkanıklığı olan çocuğa yaklaşım”, 28. Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri, Bilimsel Program ve Özet Kitabı,S.126,  İstanbul, 2006.

2.      Kılıç G. “Alerjide Aciller Kursu, İlaç alerjilerine acil yaklaşım”, 29. Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2007.

3.      Kılıç G. “Akut Bronşiolit, Steroidler/Bronkodilatörler, Doğrular-Yanlışlar”, 6. Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2010.

4.      Kılıç G." Çocukluk çağında alerjik rinite yaklaşım", 1. Bursa Pediatri Günleri, Bursa 2014

 

Sempozyum konuşmaları

1.      Kılıç G. “Hematolojide destek tedavisi”, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, 2000-2001.

2.      Kılıç G. “Çocuklarda ürtiker: Kronik ürtiker ve anjioödem”, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, 2005-2006.

3.      Kılıç G. “Alerjik rinit tedavisi”, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, 2006-2007.

4.      Kılıç G. “Astımda korunma tedavisi”, Çocuklarda Astım ve Alerjik hastalıklar, İstanbul Üniversitesi Hasta Okulları, İstanbul Tıp Fakültesi, 2007.

5.      Kılıç G. “Birlikte tartışalım: Olgu sunumları”, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Derneği Bölge Toplantısı, Edirne, 2007

6.      Kılıç G. Çocuklarda Alerjik Hastalıklara Yaklaşım, Zeytinburnu Sağlık Grup Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitim Toplantıları, 2008

7.      Kılıç G. Akut Bronşiolit, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, 10 Şubat 2010.

8.      Kılıç G. Akut Astım Tanı ve Tedavisi, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, 8 Nisan 2010.

9.      Kılıç G. Münchausen sendromu, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, 12 Ekim 2010.

 

Organizasyonuna katıldığı bilimsel kongre ve sempozyumlar:

1. IV. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 3-5 Mayıs 2006 (düzenleme kurulu)

2. 28. Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2006 ( bilimsel kurul)

3. 29. Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2007 (düzenleme kurulu, bilimsel kurul)

5.      VI. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 12-14 Mayıs 2009 (kongre saymanı, bilimsel kurul)

6.      VII. Ulusal Çocuk Solunum Yolu hastalıkları Kongresi, Eskişehir, 03-05 Mayıs 2012 (bilimsel kurul)

 

Katıldığı bilimsel kongre ve sempozyumlar:

 

1. 22.Pediatri Günleri , İstanbul

2.27. Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2005

3.Besin alerjileri Sempozyumu, Ulusal alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği, Samsun, 2005

4.Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar, Çocuk Solunum Yolu hastalıkları Derneği, Pamukkale, 2005

5. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, İzmir, 2005

6.Astımlı Çocuklar Yaz Kampı, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Derneği, 2005

7. 28. Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2006

8.        IV Çocuk solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2006

9.         XIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 2006

10.              29. Pediatri Günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2007

11.              Türk Doktorlar için Kistik Fibroz Konferansı, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği, Antalya, 2007

12.              Astımlı Çocuklar Yaz Kampı, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Derneği, 2007

13.              IV.Ulusal Kistik Fibrozis Sempozyumu, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği, Ankara, 2008

14.              30. Pediatri Günleri ve 9. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2008

15.              XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 2009

16.              VI. Çocuk solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2010

17.              XVIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 2010

18.              VII. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 2011

19.              European Allergy and Clinical Immunology Congress, İstanbul 2011

20.              XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 2012

21.              European Allergy and Clinical Immunology Congress, Copenhagen 2014

22.              1.Bursa Pediatri Günleri, 2014

23.              2.Bursa Pediatri Günleri, 2014

24.         European Academy of  Allergy and Clinical Immunology Congress, Barselona 2015

25.        European Academy of  Allergy and Clinical Immunology Congress, Viyana 2016

26.        XII. Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Kongresi, Kuşadası, 2017

27.        European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Helsinki, 2017

28.       XIII.Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Kongresi, Fethiye, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Designed by Vedat SULUN